Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần

Bạn đang muốn thành lập công ty? Bạn đang phân vân liệu có nên thành lập công ty cổ phần? Vậy hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về ưu, nhược điểm của công ty cổ phần ngay trong bài viết này nhé.

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần theo luật định là gì?

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần được hiểu là doanh nghiệp. Trong đó có vốn điều lệ được chia thành nhiều các phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Cổ đông có thể là các tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông thường có tối thiểu là 03 và sẽ không hạn chế số lượng tối đa của các cổ đông.

Các cổ đông chỉ chịu các trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà các cổ đông đó đã góp vào doanh nghiệp.

Cổ đông sẽ có quyền tự do chuyển nhượng các cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp hạn chế chuyển nhượng.

Công ty cổ phần có được phát hành cổ phiếu không?

Công ty cổ phần là công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân kể từ ngày công ty đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần sẽ có quyền được phát hành cổ phần các loại để thực hiện việc huy động vốn.

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty? Tìm hiểu ngay thủ tục và chi phí thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Một số đặc điểm của công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty

Đây được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (Công ty cổ phần có cổ phần phổ thông và có thể có cổ phần ưu đãi).

Cổ phần ưu đãi gồm các loại như cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp (Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác;

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ phần sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông sau 3 năm mọi hạn chế đối với cổ đông sáng lập bị bãi bỏ).

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổ chức quản lý trong công ty cổ phần

So với các loại hình doanh nghiệp khác, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thường có sự tham gia của rất nhiều thành viên. Do đó, hoạt động của công ty cổ phần được đặt dưới sự quản lý và điều hành của một bộ máy có cơ cấu, tổ chức chặt chẽ. Cơ cấu quản lý trong công ty cổ phần gồm:

  • Đại hội đồng cổ đông:
  • Hội đồng quản trị
  • Chủ tịch hội đồng quản trị
  • Giám đốc/ Tổng giám đốc
  • Ban kiểm soát

Một số Ưu điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần 

Ưu điểm đầu tiên khi kể đến về công ty cổ phần đó là về chế độ trách nhiệm của công ty đây là trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ về các tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp.

Nên tại đó về mức độ rủi ro của các cổ đông sẽ không cao.

Về khả năng hoạt động của các Công ty cổ phần sẽ rất rộng, trong hầu hết các lịch vực và ngành nghề.

Cơ cấu vốn của những Công ty cổ phần sẽ có đặc điểm hết sức linh hoạt tạo điều kiện tốt cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao. Điều này sẽ thông qua việc phát hành các cổ phiếu ra công chúng.

Công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu. Đây là một đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.

Việc chuyển nhượng vốn góp trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. Do vậy phạm vi của đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

Ngay cả đối với các cán bộ công chức cũng có quyền được mua cổ phiếu của Công ty cổ phần. (Đối với công ty Đại chúng, công ty được niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Mọi quyết định trong việc kinh doanh của công ty cổ phần sẽ được thu thập ý kiến của các cổ đông nên đạt hiệu quả cao về tính minh bạch trong quản lý, điều hành công ty.

Quy mô hoạt động rộng lớn và có khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. 

Một số nhược điểm của công ty cổ phần

Nhược điểm của công ty cổ phần 

Việc quản lý và điều hành các Công ty cổ phần sẽ rất phức tạp. Do số lượng các cổ đông của công ty có thể rất lớn. Có nhiều người không hề quen biết nhau và không có mối quan hệ thân tình nào.

Và thậm chí hiện nay những công ty này có thể có những sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.

Khả năng bảo mật về mặt kinh doanh và tài chính bị hạn chế. Do các công ty phải công khai và báo cáo tình hình với các cổ đông.

Việc khống chế người vào công ty, mua cổ phần sẽ khó hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác trên thị trường.

Trên đây là những ưu, nhược điểm của công ty cổ phần mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Hy vọng đây sẽ là những thông tin cần thiết và hữu ích đến bạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC