Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Đối với một doanh nghiệp khi gặp khó khăn, không thể khắc phục trong việc đầu tư, vạy vốn hay xoay sở vì dịch bệnh thì giải pháp tạm ngừng kinh doanh là hành động của các chủ doanh nghiệp thường lựa chọn. Nhưng khi tạm ngừng kinh doanh nếu chủ doanh nghiệp không nắm rõ các thủ tục giải quyết thì việc tạm ngừng kinh doanh sẽ bị chậm trễ. Hiểu được điều đó, công ty TNHH ACC tư vấn Đại lý thuế Tân Bình Minh sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Tại sao cần tạm ngừng kinh doanh?

Khi các công ty đang gặp khó khăn về vốn, đầu tư hay việc hoạt động kinh doanh gặp nhiều vấn để trục trặc thì việc tạm ngừng kinh doanh là phương pháp tối ưu. Trong khoảng thời gian tạm ngừng, công ty đó sẽ có khoảng thời gian nhất định để có thể sắp xếp lại công việc, tìm được phương hướng phục hồi và đưa công ty phát triển.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Hải Phòng

Thủ tục  tạm ngừng kinh doanh sẽ được tiến hành như thế nào?

Căn cứ theo cơ sở pháp lý của điều 200 Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014, căn cứ theo Điều 57 chương VII Nghị Định 78/2015/NNĐ-CP, căn cứ theo  Nghị định 05/2013/ NĐ-CP thì chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cho việc tạm ngừng kinh doanh

Nội dung của thông báo tạm ngừng
Nội dung của thông báo tạm ngừng

Đưa ra thông báo tạm ngừng kinh doanh ( Theo Phụ lục II-21 Thông tư số 2/2019) đến cơ quan nhà nước bằng văn bản chậm nhất là 15 ngày trước khi doanh nghiệp tạm ngừng.

Thông qua và quyết định với bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh

Hồ sơ sẽ phải bao gồm các Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với các doanh nghiệp được cấp. Ngoài ra hồ sơ cần kèm theo các bản giấy tờ sau:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư được công chứng và hợp lệ
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế được công chứng và hợp lệ
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019)
  • Văn bản ủy quyền (nếu có)  hay các giấy tờ cá nhân người nộp

Bước 2: Thực hiện việc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh
nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh
  • Công ty cần tiến hành scan và chuyển thành file PDF các giấy tờ trong hồ sơ.
  • Nộp toàn bộ hồ sơ lên Cổng thông tin theo địa chỉ  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Nộp hồ sơ trực tiếp

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/ thành phố mà trụ sở của doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thụ lý hồ sơ và xin ý kiến của cơ quan liên quan (nếu cần).

Tiếp theo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi Giấy xác nhận về doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong vòng 3 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ trên cổng thông tin trực tuyến cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh

Nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cung cấp kết quả tại văn phòng.

Nếu doanh nghiệp cần bổ sung hay sửa đổi thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thay đổi hay bổ sung theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Chính thức tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Sau khi nhận được kết quả quyết định, doanh nghiệp được  chính thức tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo thời hạn được ghi trên thông báo. Doanh nghiệp chỉ được hoạt động trở lại khi hết thời hạn quy định.

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu?

Theo  Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: Thời hạn được phép tạm ngừng kinh doanh của các doanh nghiệp không được vượt quá một năm. Nếu hết thời hạn mà doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng thì phải thông báo đến Phòng Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu Tư. Doanh nghiệp sẽ không được tạm dừng liên tiếp quá hai năm.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp vẫn cần phải thanh toán đủ số thuế nợ

  • Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về tạm ngừng trong thời hạn 36 giờ.
  • Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
  • Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh để giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện một cách nhanh chóng nhất. Chúng tôi mong bài viết này sẽ cung cấp thông tin hữu ích dành cho bạn.

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC