Nội Dung Điều Lệ Công Ty Khi Thành Lập

Điều lệ công ty

  • Khi thành lập doanh nghiệp việc xuất hiện điều lệ công ty là việc song song cần làm.
  • Các nội dung cần thiết của điều lệ công ty khi thành lập để các bạn có thể xây dựng một bản điều lệ đầy đủ thông tin nhất.

Nội dung điều lệ công ty khi thành lập gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Ngành, nghề kinh doanh.

– Vốn điều lệ; cách thức tăng, giảm vốn điều lệ.

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên sáng lập.

– Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh;

– Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần.

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đói với công ty TNHH, công ty hợp danh, của cổ đông đối với công ty cổ phần.

– Cơ cấu tổ chức quản lý.

– Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần, công ty TNHH.

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

– Căn cứ và phương thức xác định thù lao, lương, thưởng cho người quản lý và thành viên ban ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

– Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần, phần vốn góp đối với công ty TNHH.

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

– Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và phương thức thanh lý tài sản công ty.

– Phương thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

– Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, của người đại diện theo ủy quyền của cổ đong sáng lập đối với công ty cổ phần.

– Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định pháp luật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ACC BÌNH MINH

Trụ sở : 439/153 Nguyễn Văn Hới, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng

Hotline : 0389406168 – 02256.524.658

Email : binhminhtax@gmail.com

 

 

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC