Năm 2021, ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đóng góp một phần quan trọng vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, mỗi công dân khi tham gia lao động và tạo ra thu nhập đến một mức quy định bắt buộc nào đó thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để xem năm 2020, ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhé!

Cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

    Những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hay hộ gia đình khi tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật mà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty? Tìm hiểu ngay thủ tục và chi phí thành lập công ty tại Hải Phòng

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

     Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Căn cứ theo Điều 7 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

    Người tham gia lao động có mức thu nhập hàng tháng từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế TNCN theo quy định. Căn cứ để tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

   Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ sau:

  • Những khoản giảm trừ gia cảnh
  • Những khoản để đóng Bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí tự nguyện
  • Những khoản tiền sử dụng để đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

    Như vậy, Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập trên 09 triệu đồng/tháng nếu không có người phụ thuộc và trên 12,6 triệu đồng/tháng nếu có 01 người phụ thuộc.

Cá nhân có thu nhập từ việc đầu tư vốn

   Căn cứ theo Điều 10 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC: Căn cứ tính thuế đối với người lao động có thu nhập từ việc đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế là số tiền cá nhân nhận được từ việc đầu tư vốn. Hay hiểu một cách đơn giản, mỗi cá nhân khi có thu nhập từ việc đầu tư vốn đều sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ việc đầu từ vốn như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 5%

Cá nhân có thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn

    Theo quy định Điều 11 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC: Cá nhân khi có thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn đều sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 20%

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

    Dựa theo khoản 5 Điều 2 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 17 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Mỗi cá nhân khi có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Mức giá chuyển nhượng BĐS x 2%

Lưu ý:

– Trường hợp, nếu trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi rõ giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn so với giá đất mà UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì lúc đó giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại ngay thời điểm chuyển nhượng.

– Tuy nhiên, không phải trường hợp chuyển nhượng bất động sản nào cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 Cá nhân có thu nhập từ việc trúng thưởng

Điều 15 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

     Trường hợp, những cá nhân trúng thưởng có giá trị phần thưởng trên 10 triệu đồng đều sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

    Ví dụ: Bạn trúng giải thưởng có giá trị 50 triệu đồng thì mưức tiền thưởng sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân. Lúc này, thu nhập tính thuế là 40 triệu đồng.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 10%

Cá nhân có thu nhập bản quyền

Theo khoản 1 Điều 13 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

     Những cá nhân có thu nhập từ bản quyền trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng mà không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Lưu ý: Thu nhập tính thuế được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng

– Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ thu nhập bản quyền được tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 5%

Cá nhân có thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Khoản 1 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

     Cá nhân có thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại mà không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

    Lưu ý: Tương tự như các cá nhân có thu nhập từ việc trúng thưởng hay bản quyền, thu nhập tính thuế từ việc nhượng quyền được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính Thuế x 5%

Kết luận

    Bài viết trên là lời giải đáp đầy đủ nhất cho câu hỏi “Năm 2020, ai sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân” mà các bạn có thể tham khảo. Hi vọng thông tin trên hữu ích với các bạn!

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC