Lưu ý khi thành lập Công ty cổ phần – 5 điều phải biết

Trước khi thành lập công ty cổ phần, bạn cần phải tìm hiểu kĩ về loại hình công ty này, ưu – nhược điểm và những điều cần lưu ý. 

Trong bài viết này, công ty tư vấn Đại lý thuế Tân Bình Minh xin chia sẻ với bạn 5 điều phải lưu ý khi thành lập Công ty cổ phần !

https://namvietluat.vn/wp-content/uploads/2018/11/thanh-lap-cong-ty-co-phan.jpg

Thành lập công ty cổ phần cần lưu ý những điều gì ?

  1. Những ai không được tham gia thành lập công ty cổ phần

Ngoại trừ những người được ủy quyền làm đại diện để quản quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp, thì những đối tượng sau không được phép tham gia, thành lập công ty cổ phần:

– Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân 

– Cán bộ, công chức, viên chức 

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam  

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước

– Người chưa đủ tuổi  thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, chịu quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc người đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp phá sản không được phép thành lập doanh nghiệp trong vòng 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Chú ý: những hạn chế trên không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản vì lý do bất khả kháng ( theo Điều 130 Luật Phá sản 2014 ).

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty? Tìm hiểu ngay thủ tục và chi phí thành lập công ty tại Hải Phòng

  1. Lưu ý khi đặt tên cho công ty 

Tên công ty phải có 2 thành tố là loại hình công ty và tên riêng. Đối với công ty cổ phần, loại hình công ty được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”. 

https://wcomvn.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/07130323/dat-ten-cong-ty-theo-dung-phong-thuy-1024×479.jpg

Tên công ty được cấu thành bởi nhiều yếu tố

Tên riêng của công ty phải viết được bằng Tiếng Việt, có thể kèm số và ký hiệu.

Tốt nhất bạn nên lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và không bị trùng lặp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc). Để biết tên công ty mình có bị trùng với những công ty khác hay không, bạn có thể tra cứu ở “dangkykinhdoanh.gov.vn”.

Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của những công ty đã đăng ký thành lập trước đó.

Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, trừ trường hợp công ty đã được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  1. Trụ sở chính của công ty cổ phần

Trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc của công ty ở Việt Nam. Địa chỉ bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ, thôn, xóm, ấp, phố, đường, phường, xã, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử.

Nếu địa chỉ ở chung cư/ trung tâm thương mại, chủ đầu tư phải xin chức năng kinh doanh cho những khu xác định và cụ thể như tầng trệt, tầng 1, tầng 2… thì mới có thể đặt đó là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp để kinh doanh.

  1. Ghi mã ngành nghề kinh doanh

– Công ty cổ phần lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Cách viết ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn là công ty chọn một ngành kinh tế cấp bốn trước, tiếp đến ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết ngay dưới ngành cấp bốn. Hãy lưu ý ngành, nghề kinh doanh chi tiết đó phải phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Ví dụ:

 

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất giường, tủ, bàn ghế

Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

3100

– Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó, như:

 

STT Tên ngành Mã ngành
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

– Nếu ngành, nghề kinh doanh hợp pháp chưa có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Đồng thời, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

  1. Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

https://phan.vn/wp-content/uploads/2019/10/%C4%90%E1%BA%A1i-di%E1%BB%87n-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-b%E1%BA%AFt-bu%E1%BB%99c-c%C3%B3-qu%E1%BB%91c-t%E1%BB%8Bch-Vi%E1%BB%87t-Nam.jpg

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. 

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014).

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người đại diện theo pháp luật trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định nào khác.

Đối với trường hợp công ty cổ phần có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trên đây là những chia sẻ của Đại lý thuế Tân Bình Minh về những điều cần lưu ý khi thành lập Công ty cổ phần. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết ! 

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC