Kế toán xuất nhập khẩu

Kế toán xuất nhập khẩu

Nội dung khóa học kế toán xuất nhập khẩu

+ Khái niệm kế toán xuất nhập khẩu.

+ Các văn bản kế toán ban hàng liên quan kế toán xuất nhập khẩu.

+ Các chứng từ xuất xuất khẩu liên quan kế toán xuất nhập khẩu.

+ Các loại thuế liên quan xuất nhập khẩu: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu…

+ Đọc hiểu chi tiết tờ khai hải quan.

+ Nhập chứng từ tờ khai hải quan, hóa đơn vào phần mềm kế toán một cách dễ hiểu nhất.

+ Phương pháp tính giá vốn hàng hóa.

+ Cách hạch toán phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và VNĐ.

+ Hạch toán lương và các khoản trích nộp theo lương.

+ Hạch toán ghi tăng tài sản, ghi tăng công cụ dụng cụ.

+ Phân bổ chi phí trả trước.

+ Trích chi phí khấu hao tài sản cố định.

+ Kết chuyển số liệu cuối kỳ.

+ Xác định lãi lỗ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Cuối kỳ học viên được học lên báo cáo như thế nào?

+ Sau khi hạch toán hóa đơn đầu vào, tờ khai hải quan, hóa đơn đầu ra học viên được học cách in ghép chứng từ hạch toán.

+ Hướng dẫn cách sắp xếp hóa đơn đầu ra đầu vào hợp lý, khoa học.

+ Được học mẹo lên báo cáo tài chính một cách chắc chắn và không lệ thuộc vào phần mềm hay công thức excel.

+ Các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính được học như: Bảng báo cáo  tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ….

Điểm học rất nhiều nhưng để có nghề sau khóa học bạn nên tham khảo ngay khóa học tại ACC Đại lý thuế Tân Bình Minh. Chắc chắn sẽ làm hài lòng và đạt hiệu quả cho bạn sau khóa học.

Vui lòng liên hệ:

Ms Dung: 0389406168

Địa chỉ: 439/153 Nguyễn Văn Hới, Thành Tô, Hải Phòng

www.ketoantrongoihaiphong.com

 

 

 

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC