Kế toán thương mại, dịch vụ

Kế toán thương mại, dịch vụ

+ Các công ty thương mại, công ty dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn trong các ngành kinh doanh.

+ Nhu cầu để học hiểu sâu về kế toán toán tổng hợp là điều dễ hiểu.

+ Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao chúng tôi luôn mở lớp đào tạo kế toán liên tục. Đặc biệt kế toán thương mại, dịch vụ.

+ Nội dung khóa học:

 • Nguyên lý hệ thống tài khoản
 • Cách viết hóa đơn điện tử, séc, ủy nghiệm chi, phiếu xuất kho, nhập kho
 • Học cách tra cứu các thông tin link cơ bản với nghề kế toán.
 • Phân biệt hóa đơn đầu ra, đầu vào và các tài khoản phù hợp với từng hóa đơn.
 • Thực hành trên phần mềm kế toán bản quyền.
 • Cách khai báo và nối số dư ban đầu.
 • Hạch toán sổ phụ ngân hàng theo mẹo dễ nhớ.
 • Hạch toán chuyên sâu về lương, chi phí trả trước, khấu hao tài sản.
 • Xử lý khi âm kho trong công ty thương mại.
 • Cân đối chi phí hợp lý trong công ty dịch vụ.
 • Được học các công ty thương mại dịch vụ như: vận tải, thương mại mua bán hàng hóa……
 • Cách đánh giá và nhìn nhận từng tài khoản sau khi đã hạch toán xong hóa đơn đầu ra đầu vào
 • Kết chuyển số liệu cuối kỳ theo mẹo để học viên tiếp thu tốt nhất.
 • Học lên báo cáo tài chính: lập bảng cân đối tài khoản, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tình hình tài chính…..

Khóa học tổng hợp về kế toán thương mại, dịch vụ chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích và hiệu quả cho từng học viên.

Liên hệ khóa học:

Ms Dung: 0389406168

Địa chỉ: 439/153 Nguyễn Văn Hới, Cát Bi, Hải Phòng

www.ketoantrongoihaiphong.com

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC