Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu?

 Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh tuy nhiên để đảm bảo tính ổn định của thị trường, pháp luật đã quy định thời hạn tối đa mà doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh. Vậy câu hỏi được đặt ra là doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu? thì bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.

Thế nào là tạm ngừng kinh doanh?

tạm ngừng kinh doanh

Xét về mặt pháp lý thì tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp mà các doanh nghiệp tạm thời ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hay nói một cách cụ thể hơn là trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được ký kết các hợp đồng, xuất hóa đơn hay bất cứ hoạt động nào khác.

Lúc này, theo các chế định của pháp luật thì doanh nghiệp vẫn còn tồn tại và chưa bị xóa tên trong danh sách trên hệ thống của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì vẫn phải nộp đầy đủ số thuế còn nợ và tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác.

Xem thêm: Học kế toán tại Hải Phòng

Được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?

Được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?

   Căn cứ vào điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

  1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
  2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

  Theo khoản 2 điều 57 của Nghị định số 78/2015 quy định: “ Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh” đã nêu rõ về thời hạn mà doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh không quá 01 năm.

   Sau khi thời hạn như đã thông báo kết thúc, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thông báo trực tiếp lên phòng Đăng ký kinh doanh và tổng thời gian mà doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được phép vượt quá 02 năm.

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu?

   Như vậy, khái quát lại theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng kinh doanh trong vòng 01 năm và được quyền gia hạn thời gian thêm 01 lần nữa nhưng phải đảm bảo tổng thời gian tối đa được phép tạm dừng hoạt động không được quá 02 năm.

   Tuy nhiên, nếu thời hạn 2 năm tạm ngừng kinh doanh kết thúc nhưng doanh nghiệp vẫn chưa muốn hoạt động trở lại và không muốn giải thể thì doanh nghiệp có thể quay trở lại kinh doanh trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó tiếp tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Và khi đó, thủ tục cũng như thời hạn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh lại được thực hiện từ đầu.

Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm bị phạt thế nào?

Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm bị phạt thế nào?
Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm bị phạt thế nào?

   Theo như quy định của pháp luật về thời hạn được phép tạm ngừng kinh doanh nêu trên thì doanh nghiệp chỉ được phép tạm ngừng các hoạt động kinh doanh 01 năm và nếu muốn gia hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh tiếp thì phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh biết.

   Căn cứ theo khoản 1 điều 211 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13: Trong trường hợp, doanh nghiệp ngừng các hoạt động kinh doanh được 01 năm mà không có bất cứ thông báo nào cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì khả năng doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 02 năm.

    Như vậy, nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 01 năm mà không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh thì có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên khỏi danh sách các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên hệ thống.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp có tự hoạt động trở lại không?

   Sau khi thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kết thúc, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục quay trở lại kinh doanh và không muốn bị giải thể hay chuyển nhượng công ty thì doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động kinh doanh đã đăng ký hợp pháp một cách bình thường như trước đó.

Kết luận

   Bài viết trên là toàn bộ những thông tin hữu ích giải đáp cho câu hỏi “Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu” để các bạn có thể tham khảo.

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC