Những điều cần biết về đề nghị giải thể công ty cổ phần

Trong quá trình làm ăn kinh doanh, các doanh nghiệp có thể gặp nhiều vấn đề về làm ăn thua lỗ, cần thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp để thông báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, để tránh những vướng mắc pháp lý sau này thì việc tiến hành thủ tục giải thể là điều nên làm và cần thiết.

  Giải thể công ty cổ phần là một quá trình tốn nhiều thời gian cùng với nhiều thủ tục quan trọng và khá rắc rối.

  Như vậy, đề nghị giải thể công ty cổ phần như thế nào? việc giải thể công ty cổ phần phải trải qua các bước gì? Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Giải thể công ty cổ phần là gì?

Giải thể công ty cổ phần
Giải thể công ty cổ phần

  Giải thể chỉ sự không còn tôn tại hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa.

  Theo đó, giải thể công ty cổ phần có thể hiểu một cách cơ bản là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của công ty cổ phần.

Đề nghị giải thể công ty cổ phần

Đề nghị giải thể công ty cổ phần
Đề nghị giải thể công ty cổ phần

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là những đơn vị phụ thuộc và là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của mình.

  Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, công ty cổ phần phải làm các thủ tục đăng ký liên quan đến chấm dứt hoạt động của tất cả chi nhánh của công ty mình, bao gồm văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

  Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh đối với nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình.

Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần

  Trước khi chính thức công khai về việc giải thể, công ty cổ phần phải tiến hành họp hội đồng cổ đông để bàn về vấn đề giải thể và biểu quyết thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần.

  Quyết định giải thể chỉ được thông qua nếu có ít nhất 65% số cổ đông đại diện, tán thành, đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Công bố giải thể công ty cổ phần

Công bố giải thể công ty cổ phần
Công bố giải thể công ty cổ phần

  Sau khi đã thông qua quyết định giải thể và tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trong thời hạn 07 ngày làm việc, công ty cổ phần phải thực hiện việc công khai rộng rãi về việc giải thể doanh nghiệp.

Sau đó doanh nghiệp cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, ngoài ra còn phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty.

  Trong trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, ngoài quyết định giải thể, cần phải kèm theo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của công ty

  Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải là người trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Trong quá trình tổ chức thanh lý tài sản, công ty có nghĩa vụ lập báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp để gửi cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Một chú ý quan trọng nữa, doanh nghiệp cần lưu ý các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  – Các khoản nợ lương như trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận lao động tập thể và hợp đồng lao động.

  – Khoản thuế đang nợ.

  – Các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho các cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, góp vốn.

  Ngoài ra, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ lập các danh sách về chủ nợ và số nợ đã thanh toán gửi cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Đối với những doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01 tháng 07 năm 2015 và hiện tại vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó.

  Trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đề nghị giải thể công ty cổ phần

  Sau khi hoàn thành thủ tục công bố giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm thông báo về việc giải thể.

  Nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Kết luận

  Như vậy chúng tôi đã trình bày hết những vấn đề về câu hỏi đề nghị giải thể công ty cổ phần như thế nào? Hi vọng thông tin từ bài viết có thể giúp ích được cho các bạn.

  Cảm ơn các quý độc giả đã quan tâm theo dõi.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Hải Phòng

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC