Cổ đông là gì? Phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, chắc hẳn bạn đã nghe đến cụm từ “cổ đông” nhưng vẫn hầu như chưa hiểu hết về khái niệm này.

Những câu hỏi được đặt ra như cổ đông là gì? Phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần như thế nào? Là câu hỏi được nhiều người thắc mắc nhất.

  Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc trên của các bạn qua bài viết dưới đây nhé.

Công ty cổ phần là gì?

  Trước khi đi vào tìm hiểu cổ đông là gì? phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần các bạn cần nắm được khái niệm của công ty cổ phần để có thể hiểu rõ được bản chất của cổ đông.

  Luật doanh nghiệp có quy định rằng: “Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”.

Cổ đông là gì?

https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/650/2018/4/18/dai-hoi-co-dong-15240235018721593975793.jpg

Cổ đông là gì

  Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là ba, không hạn chế số lượng tối đa trong công ty cổ phần. Cổ đông phải sở hữu ít nhất một cổ phần trong loại hình của công ty cổ phần.

  Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào doanh nghiệp.

  Nói một cách dễ hiểu hơn thì cổ đông chính là tổ chức, cá nhân góp vốn vào công ty cổ phần và sở hữu phần góp vốn tương ứng với cổ phần đã mua.

  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp pháp luật quy định điều kiện chuyển nhượng hoặc cấm chuyển nhượng.

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty? Tìm hiểu ngay thủ tục và chi phí thành lập công ty tại Hải Phòng

Phân biệt các loại cổ đông trong công ty

  Hiện nay cổ đông trong công ty cổ phần được chia ra làm 3 loại chính, những cổ đông sẽ tương ứng với loại cổ phần trong doanh nghiệp sau đây:

Cổ đông sáng lập

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/uploads/NewsThumbnail/2019/05/24/gt.jpg

Cổ đông sáng lập

  Theo như quy định của luật doanh nghiệp thì cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và có ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập thành lập công ty cổ phần thì mới được gọi là cổ đông sáng lập.

  Bạn có thể hiểu theo một cách đơn giản hơn, cổ đông sáng lập chính là những cá nhân, tổ chức ban đầu đứng ra góp vốn, thành lập công ty cổ phần và có sở hữu những cổ phần phổ thông đầu tiên trong công ty cổ phần.

  Công ty cổ phần khi mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập và các cổ đông sáng lập phải cùng nhau mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty được bán tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm nhận được giấy chứng nhận thành lập công ty mới được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.

 

Cổ đông phổ thông

https://cdn.vietnambiz.vn/2019/10/31/robert-hall-1-15724955004061081362211.png

Cổ đông phổ thông

  Trong Luật Doanh nghiệp hiện nay chưa có giải thích về cụm từ cổ phần phổ thông là gì, nhưng chúng ta có thể dựa trên các quy định khác có liên quan tới cổ phần phổ thông để giải thích.

  Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là cổ phần phổ thông là loại cổ phần cơ bản, hình thành dựa trên vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông bởi trong việc góp vốn của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau, những phần góp vốn này gọi là cổ phần.

Cổ đông ưu đãi

https://khoinghieptre.vn/wp-content/uploads/2015/09/co-phan-uu-dai-la-gi-va-tai-sao-doanh-nghiep-nen-biet-59541.jpg

Cổ đông ưu đãi

  Bên cạnh cổ đông phổ thông thì công ty cổ phần còn tồn tại cổ phần ưu đãi.

  Hiện nay luật doanh nghiệp có quy định rằng: Cá nhân sở hữu cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần sẽ được gọi là cổ đông ưu đãi.

  Hiện tại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần bao gồm các loại như: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty cổ phần quy định.

Cổ đông hiện hữu

  Luật doanh nghiệp hiện nay chưa có phần giải thích khái niệm cổ đông hiện hữu như thế nào, mà chỉ có quy định về chào bán cổ phần trong doanh nghiệp.

  Việc chào bán này có thể thực hiện theo hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông đang có số vốn góp tại thời điểm mở việc bán cổ phần.

  Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trong trường hợp công ty cổ phần tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông hiện đang tham gia sở hữu cổ phần theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Kết luận

  Như vậy chúng tôi đã giải đáp câu hỏi cổ đông là gì? phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần một cách chi tiết và dễ hiểu nhất tới các bạn.

  Hi vọng những thông tin từ bài viết của chúng tôi có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các quý độc giả đã quan tâm theo dõi bài viết.

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC