Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty không?

Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty không?

    Hiện nay, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được nhiều startup lựa chọn nhất khi hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, không phải cổ đông nào cũng nắm được hết quyền lợi, nghĩa vụ cũng như giá trị cổ phần mà bản thân đang sở hữu. Vậy cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty không thì chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây để tìm ra lời giải đáp nhé!

Các loại cổ phần trong doanh nghiệp

    Nói một cách đơn giản thì cổ phần chính là số vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần bằng nhau trong đó cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Có tất cả 5 loại cổ phần thông thường, cụ thể như sau:

Cổ phần phổ thông 

    Là một loại cổ phần có tính bắt buộc mà công ty cổ phần nào cũng phải có. Bất cứ ai sở hữu cổ phần phổ thông thì sẽ trở thành cổ đông phổ thông của công ty cổ phần đó đồng thời có quyền quyết định tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến công ty.

    Ngoài ra, người sở hữu cổ phiếu phổ thông được hưởng phần trăm cổ tức nhất định tùy theo số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

   Chính là loại cổ phần có tính phiếu biểu quyết cao hơn cổ phần phổ thông. Theo đó, tỷ lệ biểu quyết cụ thể của một cổ phần ưu đãi do từng công ty quy định mức cụ thể.

   Tuy nhiên, hạn chế của loại cổ phần này đó chính là tính chuyển nhượng. Tức là, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không thể chuyển nhượng cho bất cứ ai được.

Mối quan hệ giữa cổ tức và lợi vốn

Bạn quan tâm đến khoá học kế toán? Tìm hiểu ngay khoá học kế toán Hải Phòng

Cổ phần ưu đãi cổ tức 

   Được hiểu chính là loại cổ phần được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm (khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc tài sản khác được trích ra từ chính nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo quy định).

   Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền tham gia hay quyết định các vấn đề quan trọng của công ty.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

    Là loại cổ phần được công ty hoàn trả lại số vốn góp theo như yêu cầu của người sở hữu. Về cơ bản, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền lợi và nghĩa vụ giống như cổ đông phổ thông, ngoại trừ việc không có quyền tham gia, biểu quyết và cũng như đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi khác do các điều lệ công ty quy định 

    Đúng như tên gọi, quyền lợi cũng như nghĩa cụ của cổ đông sở hữu loại cổ phần này phụ thuộc vào các quy định của chính công ty đó mà không tuân theo Luật Doanh nghiệp.

Các loại cổ phần trong doanh nghiệp

    Như vậy, có thể hiểu hình dung rằng công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được sở hữu bởi các cổ đông trong đó những người sở hữu các loại cổ phiếu trong tay với mục đích thu lợi nhuận tài chính từ số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ. Từ đó, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần mà nó sẽ quyết định đến lợi nhuận và quyền lợi của các cổ đông.

Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty không?

   Về cơ bản, cổ phần chính là những tài sản thuộc sự sở hữu của các cổ đông trong công ty cổ phần. Trong đó, cổ đông có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với số cổ phần đó.

   Căn cứ theo Điều 194 Bộ luật dân sự 2015: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, biếu tặng, cho vay nhằm thừa kế hay từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác sao cho phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

  • Như vậy, có thể khẳng định rằng: Cổ đông có quyền định đoạt đối với số cổ phần của mình bao gồm cả việc trả nợ hay nói cách khác Cổ đông được trả nợ bằng cổ phần trong công ty.

    Khoản 5 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau: cổ đông có quyền tặng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần đó để trả nợ. Trong trường hợp này, người được tặng cho hay nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty đó.

    Trường hợp mà cổ đông dùng toàn bộ cổ phần của mình trong công ty để trả nợ (chuyển nhượng cho các chủ nợ) thì đương nhiên chủ nợ sẽ trở thành cổ đông chính thức của công ty kể từ lúc thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

     Chú ý: Nếu là cổ đông sáng lập, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác hoặc người không phải cổ đông sáng lập nhưng phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

Kết luận

    Bài viết trên là lời giải đáp xác thực nhất cho câu hỏi “Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty không?” để các bạn có thể tham khảo. Hi vọng thông tin cung cấp trên hữu ích với các bạn!

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC