Cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Để xác định thời gian khấu hao tài sản cố định một cách chính xác ta cần để ý đến nguyên giá của tài sản và thời gian mà tài sản bắt đầu khấu hao. Để tính thời gian khấu hao cho tài sản, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Tản sản cố định là gì? Tại sao doanh nghiệp cần tính thời gian khấu hao tài sản cố định?

Khấu hao Tài sản cố định

Tài sản cố định là các loại tài sản đã qua sử dụng, chưa qua sử dụng, sẽ được sử dụng có thời gian dùng lâu dài. Chúng ta có thể xác định tài sản cố định dựa trên các yếu tố sau:

– Tài sản có mang lại lợi ích, lợi nhuận cho cá nhân, doanh nghiệp.

-Tài sản có thời gian sử dụng lâu dài, trên 1 năm.

-Tài sản được xác định giá trị tương đối lớn, thường trên 30 triệu đồng.

Ví dụ: Đất đai, gia súc, tòa nhà, ao vườn,….

Khấu hao là một khái niệm được định nghĩa như sau: Khấu hao là việc xác định hao mòn tài sản , số tiền khấu hao trích được tích luỹ lại quỹ khấu hao. Đây là nguồn doanh nghiệp dùng để tái đầu tư tài sản.Vì vậy việc trích khấu hao là cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc xoay vòng vốn để tái đầu tư vào tài sản, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với việc xác định thời gian khấu hao, chúng ta cần biết thời gian sử dụng của tài sản là ngắn hạn hay dài hạn và tài sản đó thuộc dạng khấu hao 1 lần hay nhiều lần tử đó trích khấu hao cho hợp lý.

Để trích khấu hao tài sản theo đúng quy định thì phải xác định được nguyên giá và thời gian khấu hao. Dưới đây là cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định.

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty? Tìm hiểu ngay thủ tục và chi phí thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Cách xác định thời gian khấu hao đối với tài sản cố định hữu hình

Khấu hao tài sản cố định hữu hình

Thời điểm xác định khấu hao của tài sản cố định hữu hình được quy định theo điều 10/ Thông tư 45/TT-BTC năm 2013 như sau:

Điều 10:

1. Đối với tài sản cố định chưa qua sử dụng, doanh nghiệp tham khảo tại Phụ lục 1 của thông tư.

2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, tài sản được xác định thời gian trích khấu hao theo công thức sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

=

 

Giá trị hợp lý của TSCĐ

x

 

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

 

Giá trị hợp lý của tài sản cố định: Giá trị thực của tài sản. Ví dụ bạn mua một chiếc xe ô tô mới với giá 1 tỷ đồng vào 2 năm trước. Năm nay bạn bán xe được 700 triệu, đây là giá trị thực của tài sản ở thời điểm hiện tại.

3. Đối với việc doanh nghiệp muốn thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:

a) Nếu doanh nghiệp muốn xác định thời gian hấu khao khác với khung thời gian quy định trong thông tư, doanh nghiệp cần trình bày đủ các điều kiện sau:

– Tuổi thọ, thời gian sử dụng của tài sản cố định theo thiết kế, giấy bảo hành.

– Thực trạng của tài sản cố định hiện tại.

– Việc tăng, giảm khấu hao của tài sản ảnh hưởng đến quy trình, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào?

– Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

 

b) Phương án thay đổi thời gian xác định khấu hao của tài sản cố định được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền:

– Bộ Tài chính phê duyệt:

+ Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

+ Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt:

+ Các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

+ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

c) Đối với một tài sản, doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian xác định hấu khao 1 lần.

 

Các bước thay đổi thời gian xác định khấu hao tài sản cho doanh nghiệp:

Bước 1: Lập phương án thay đổi thời gian xác định khấu hao:

Doanh nghiệp cần trình bày đủ các điều kiện sau:

– Tuổi thọ, thời gian sử dụng của tài sản cố định theo thiết kế, giấy bảo hành.

– Thực trạng của tài sản cố định hiện tại.

– Việc tăng, giảm khấu hao của tài sản ảnh hưởng đến quy trình, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào?

– Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Bước 2. Nộp phương án thay đổi thời gian xác định khấu hao tài sản cố định:

– Nộp tại Bộ Tài chính nếu là các công ty do bộ tài chính chịu trách nhiệm thẩm quyền phê duyệt.

– Nộp tại Sở Tài chính nếu là các công ty do sở tài chính chịu trách nhiệm thẩm quyền phê duyệt.

Bước 3: Thông báo tới cơ quan thuế.

Thời hạn thông báo có giá trị trong 20 ngày kể từ ngày phương án được phê duyệt.

 

 

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình:

Khấu hao tài sản cố định vô hình

Thời gian xác định khấu hao tài sản cố định vô hình được quy định trong điều 11 Thông tư 45/TT-BTC năm 2013 như sau:

-Thời gian doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao không quá 20 năm.

– Đối với tài sản cố định vô hình là sự nhượng quyền, như nhượng quyền sử dụng đất đai. Sự nhượng quyền có thời hạn thì thời gian khấu hao được phép xác định tối đa là thời hạn thuê tài sản đó.

– Đối với tài sản cố định vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Trên đây là cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định cơ bản, chi tiết hơn, bạn đọc có thể tham khảo bộ luật Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC