Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

Hiện nay, kinh doanh cho thuê nhà là loại hình dịch vụ vô cùng phát triển đem lại cho chủ nhà nguồn thu nhập khá hấp dẫn. 

Tuy nhiên, chủ nhà sẽ phải nộp những khoản thuế, phí theo quy định khi hoạt động kinh doanh. Vậy thì, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về những khoản thuế phải nộp và cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà mời các bạn cùng theo dõi.

Những khoản thuế phải nộp khi cho thuê nhà

    Căn cứ theo khoản 2 điều 1 tại Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định như sau:

   Người cho thuê nhà sẽ phải nộp những khoản thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

   Trường hợp: Các hộ gia đình hay cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền thu được từ việc cho thuê trong năm từ 100 triệu VNĐ trở xuống hoặc tổng số tiền trung bình cho thuê một tháng từ 8,5 triệu VNĐ trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN đồng thời cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.

Bạn quan tâm đến khoá học kế toán? Tìm hiểu ngay khoá học kế toán Hải Phòng

Thuế môn bài

    Thuế môn bài là loại thuế chỉ cần thu một lần trong năm vào ngay đầu năm hoặc khi bạn bắt đầu đăng ký kinh doanh. Xem chi tiết tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC.

Thuế môn bài được quy định như sau:

  • Doanh thu > 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm
  • Doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm
  • Doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

   Căn cứ theo Điều 3 tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và điều 3 tại Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định như sau:

   Các trường hợp sau được miễn lệ phí môn bài, bao gồm:

  • Cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu VNĐ trở xuống.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân theo như quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thuế GTGT và thuế TNCN

   Quy định về thuế GTGT và thuế TNCN:

  • Doanh thu để tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm tiền phạt, tiền bồi thường mà người cho thuê nhận được theo những thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê.
  • Doanh thu để tính thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm cả khoản tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo những thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê.
  • Trường hợp: Bên thuê trả tiền thuê tài sản trước nhiều năm cho người cho thuê thì doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNCN được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà

Cho thuê nhà phải nộp thuế khi nào?

    Căn cứ theo khoản 1 tại Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân hoặc hộ gia đình có doanh thu thu được từ việc cho thuê nhà trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế thu  nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế môn bài theo quy định.

Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

    Dựa theo khoản 2, 3 và khoản 4 tại Điều 4 của Thông tư 92/2015/TT-BTC, căn cứ để tính thuế đối với cá nhân cho thuê nhà là doanh thu tính thuế và tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu.

   Số thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng khi cho thuê nhà được xác định theo công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

Trong đó, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

  – Doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân đối với các hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản là tổng doanh thu đã bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế TNCN) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo những quy định trong hợp đồng cho thuê và các khoản thu khác bao gồm cả khoản tiền phạt, tiền bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo những thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng.

    Lưu ý: Trường hợp, nếu bên thuê trả tiền thuê nhà cho chủ nhà trước nhiều năm thì doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

  – Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế chính là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán đã được quy định trên hợp đồng cho thuê nhà.

Kết luận

   Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ thông tin về những khoản thuế phải nộp cũng như cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà để các bạn có thể tham khảo. Hy vọng nó hữu ích với các bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC