Các Loại Hình Doanh Nghiệp Khi Thành Lập Công Ty

Các loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty (P1)

 • Doan nghiệp hình thành và xây dựng trên các điều kiện pháp lý khác nhau.
 • Mỗi loại hình có ưu điểm và nhược điểm riêng.
 • Một số ưu và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp cơ bản tại Việt Nam:

1. Công ty tư nhân (thành lập Doanh nghiệp tư nhân)

 • Công ty tư nhân là tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Chủ công ty tư nhân là đại diện theo Pháp luật, công ty tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
 • Công ty tư nhân không có tư cách pháp nhân.
 • Những ưu điểm và nhược điểm của công ty tư nhân.

Ưu điểm:

 • Do là chủ sở hữu duy nhất của công ty nên công ty tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ công ty tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.
 • Công ty ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình công ty khác.

Nhược điểm:

 • Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ công ty tư nhân cao.
 • Chủ công ty tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty.

2. Công ty hợp danh.

 • Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty.
 • Cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty.
 • Các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.
 • Những ưu điểm và nhược điểm cần biết trước khi thành lập công ty hợp danh.

Ưu điểm:

 • Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người.
 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm:

 • Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.
 • Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật công ty năm 2005 nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ACC BÌNH MINH
Địa chỉ : 439/153 Nguyễn Văn Hới, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
Hotline : 0389406168
Email : binhminhtax@gmail.com
Website http://ketoantrongoihaiphong.com

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC