Tổng cục Thuế: Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Tổng cục Thuế đã đưa ra thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là từ 01/11/2020. Đã có rất nhiều người dân, doanh nghiệp thắc mắc về thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử này. Vậy hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi để có thể giải đáp những thắc mắc trên cho bạn nhé.

Vào ngày 23/06/2020 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2578/TCT-CS để có thể trả lời những vướng mắc về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến người dân, doanh nghiệp.

Vào ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong đó có các quy định về hiệu lực thi hành. Cụ thể tại điều 35 của nghị định trên được quy định như sau:

“Điều 35. Hiệu lực thi hành

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 13/6/2019 đã nhất trí thông qua Luật Quản lý thuế 2019, trong đó tại điều 151 có quy định như sau:

“Điều 151. Hiệu lực thi hành

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 trong đó điều 16 có quy định cụ thể về hiệu lực thi hành như sau:

“Điều 26. Hiệu lực thi hành

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Do có rất nhiều những quy định về hiệu lực thi hành, chính vì thế đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân thắc mắc về thời điểm bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020 theo Nghị định 119 hay là bắt đầu kể từ ngày 01/7/2022 theo Luật Quản lý thuế 2019.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Liên quan đến những vấn đề được các tổ chức, cá nhân đã nêu ở trên thì tại vấn đề thắc mắc nêu trên, tại Công văn 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020, Tổng Cục thuế đã trả lời đến tất cả mọi người cụ thể như sau:

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Bộ Tài đã chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử để hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế 2019 thì khi thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

Như vậy, theo Tổng cục thuế các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2020.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn chứng từ, trong đó bãi bỏ quy định “bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020” tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Bài viết trên chứng tôi đã đưa thêm cho bạn những thông tin mới nhất về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là từ 01/11/2020. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giải đáp được những thắc mắc của bạn.

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán tại Hải Phòng

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC