8 điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động từ 01/01/2021

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi ngày 20 tháng 11 năm 2019 với nhiều nội dung đáng chú ý về việc giải quyết tranh chấp lao động

Vậy bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 8 điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động từ ngày 01/01/2021 nhé.

Bổ sung trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về lao động

Bổ sung trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về lao động

Tại khoản 3, điều 181, bộ luật lao động năm 2019 sửa đổi bổ sung các quy định từ Bộ luật Lao động năm 2012 và cụ thể bổ sung về các quy định đối với các tranh chấp lao động và đưa ra cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân sẽ là nơi tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết các tranh chấp lao động đó.

Đưa thêm trách nhiệm của các hòa giải viên lao động

Nếu như tại các quy định tại Bộ luật lao động năm 2012 thì các hoà giải viên lao động sẽ do cơ quan quản lý Nhà nước về lao động thuộc các cấp như huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành thực hiện việc hoà giải các tranh chấp lao động và các tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề.

Hiện nay, theo Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 thì những cán bộ hòa giải viên lao động sẽ là những người do Chủ tịch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để thực hiện việc hòa giải các tranh chấp lao động, các tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển các quan hệ lao động khác.

Sửa đổi số lượng của Hội đồng trọng tài lao động

Sửa đổi số lượng của Hội đồng trọng tài lao động

Căn cứ theo Bộ luật Lao động năm 2012 thì quy định số lượng thành viên của Hội đồng trọng tài lao động là những số lẻ và số lượng đó không quá 07 người. 

Khi bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi có hiệu lực thì số lượng trọng tài viên lao động của hội đồng trọng tài lao động sẽ do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Và theo quy định thì số lượng thành viên trọng tài ít nhất là 15 người, bên cạnh đó số lượng ngang nhau do các bên là các cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công đoàn cấp tỉnh và các tổ chức đại diện của những người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đề cử.

Hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân

giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân

Theo Bộ luật Lao động năm 2012 quy định là các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm những hòa giải viên lao động và Toà án nhân dân.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì Hội đồng trọng tài lao động sẽ có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Căn cứ theo Điều 190 của Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi kế thừa từ những quy định của bộ luật lao động năm 2012 và có sửa đổi, bổ sung những quy định mới, cụ thể như sau:

  • Về thời hiệu yêu cầu các hòa giải viên lao động thực hiện việc hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Đây là một quy định được kế thừa Bộ luật Lao động năm 2012
  • Đối với thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động tiến hành giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Đây được xem là một quy định mới mà bộ luật lao động năm 2019 đề cập.
  • Được kế thừa từ Bộ luật Lao động năm 2012 nên thời hiệu để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Bổ sung các thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Căn cứ theo điều 195 Bộ luật Lao động năm 2019 thì sẽ giữ nguyên thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về mặt lợi ích của các tổ chức, các cá nhân so với Bộ luật Lao động năm 2012. Cụ thể, bao gồm các Hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động.

Tuy nhiên, đối với các quy định mới được bổ sung thì các tranh chấp lao động tập thể về mặt lợi ích phải được tiến hành giải quyết thông qua các thủ tục hòa giải của những hòa giải viên lao động trước khi được yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động tiến hành giải quyết hoặc tiến hành thực hiện thủ tục về đình công.

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Bổ sung thêm các trường hợp người lao động có quyền đình công

Trước đây, tại Bộ luật Lao động năm 2012 không có các quy định cụ thể về những trường hợp người lao động có quyền đình công nhưng Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm những trường hợp này.

Theo đó, khi các tổ chức đại diện người lao động là các bên tranh chấp lao động tập thể về mặt lợi ích sẽ có quyền tiến hành các thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để tiến hành việc đình công trong trường hợp như sau:

Khi việc hòa giải không thành hoặc khi hết thời hạn để hòa giải theo các quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà các hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;

Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra các quyết định để giải quyết các tranh chấp hoặc những người sử dụng lao động là các bên tranh chấp không thực hiện các quyết định để giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

Sửa đổi các quy định về tổ chức và lãnh đạo đình công

Theo Điều 198 Bộ luật Lao động năm 2019, đình công do những tổ chức đại diện cho người lao động có quyền thương lượng tập thể, đây là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo.

Tuy nhiên, tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì ở những nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đó tổ chức và lãnh đạo. Đối với những nơi chưa có các tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của người lao động.

Trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn 8 điểm mới về giải quyết tranh cấp lao động từ ngày 01/01/2021. Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã có thêm những câu trả lời cho mình về vấn đề giải quyết các tranh chấp lao động được quy định trong Bộ luật lao động năm 2020.

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC