5 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội từ năm 2020

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), có 5 thay đổi quan trọng liên quan đến chính sách BHXH có hiệu lực từ năm 2020. Cùng kế toán Đại lý thuế Tân Bình Minh tham khảo về những thay đổi trong bài viết dưới đây nhé!

1. Thay đổi độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

độ tuổi hưởng lương hưu

Theo điểm a khoản 1 Điều 55 Luật BHXH 2014:
– Từ năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.
– Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở đi.

2. Thay đổi cách tính lương hưu hàng tháng đối với lao động nam

cách tính lương hưu hàng tháng đối với lao động nam

Theo điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 74 Luật BHXH:
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động (NLĐ) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH. Trong đó, với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì được tính là 18 năm (nếu nghỉ vào năm 2018 được tính là 16 năm, năm 2019 được tính là 17 năm).
Đối với lao động nữ, cách tính lương hưu năm 2020 không có gì thay đổi so với hiện nay.

3. Thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Theo điểm e khoản 1 Điều 62 Luật BHXH: NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này, nếu tham gia BHXH từ năm 2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

4. Thay thế sổ BHXH bằng thẻ BHXH

Thay thế sổ BHXH bằng thẻ BHXH
Theo khoản 2 Điều 96 Luật BHXH, đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH.

5. Hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH

cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội
Theo khoản 2 Điều 9 Luật BHXH, đến năm 2020, sẽ hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.
Được biết, hiện nay, Chính phủ đã giao BHXH Việt Nam trình Thủ tướng Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan. Hiện, ngành đang tiếp tục cập nhật mã số, đồng bộ thông tin định danh người tham gia BHXH; quản lý dữ liệu quá trình thu, chi trả BHXH, thông tin đơn vị tham gia BHXH…
Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC